Atlas žien, 2018-2019

Atlas žien je umelecko-aktivistický projekt zaoberajúci sa súčasným závažným problémom porušovania ľudských práv – násilím páchaným na ženách na Slovensku. Projekt predstavuje mapu vizuálnych príbehov, zbierku portrétov žien zažívajúcich násilie a portrétov žien, ktoré im poskytujú pomoc a podporu. Projekt vznikal v ženských bezpečných domoch a v ženských organizáciach po celom Slovensku.

Hlavným cieľom projektu je rozšírenie sociálneho povedomia, vzdelávanie ľudí a prevencia domáceho násilia páchaného na ženách a ďeťoch pomocou fotografií. Prostredníctvom fotodokumentácie každodenného života žien v bezpečných domoch, majú muži aj ženy pochopiť, že láska nemá nič spoločné s násilím. Každá štvrtá žena na Slovensku zažila násilie v partnerskom vzťahu, a preto je potrebné, aby ľudia neboli ľahostajní k tejto téme, o násilí nemlčali a rozhodli sa, že nebudú tolerovať žiadnu formu násilia vo svojom okolí. V projekte sú veľmi dôležité ženy, ktoré pracujú v ženských centrách a organizáciach a pomáhajú týmto ženám a vzdelávajú ľudí v tejto téme.